Dyreklinik, Dyrlæge
ISO 9001-certifikat - ikon


Hudlidelser

Vi ser rigtig mange dyr med kløe eller andre hudproblemer. Øreproblemer hører med her. Nogle gange er det et ganske simpelt problem, som nemt kan løses, men ofte er det mere omfattende, og kræver flere kontrolbesøg og laboratorieundersøgelser.

Proceduren for vores hudpatienter er at der sættes ekstra tid af til en konsultation, hvor man som ejer er med. Vi foretager en problemorienteret undersøgelse af selve området, der klør eller ser forandret ud. Dyret undersøges også mere generelt, da hudlidelser kan have med andre ting at gøre end netop huden.

Ud fra denne forundersøgelse iværksættes enten behandling, udtagelse af prøver i konsultation, eller aftale om indlæggelse til udtagelse af prøver. Det kan dreje sig om blodprøver, prøver til mikroskopi som fx hud-skrab, hudaftryk eller svaberprøver, prøver til dyrkning og resistensbestemmelse af bakterier, eller udtagelse af hudbiopsier. Alt efter dyrets samarbejds-iver og prøvens art, kan det foregå i enten vågen tilstand, beroliget tilstand, eller i narkose.

En del af prøverne undersøger vi i vores eget laboratorium, og nogle prøver sender vi til eksterne laboratorier.

Det kan være noget af et detektivarbejde at stille diagnosen på et hudproblem, og kræver som regel en vis tålmodighed fra både ejer og dyrlæge – men så kommer vi også langt i at hjælpe dyret til at have et godt liv.

Læs mere her:

Dyrlægehuset Kolding
Galgebjergvej 44
6000 Kolding
Tlf: 75 54 17 12
Mail: info@dyrlaegehuset.com
Facebook Facebook ikon

Åbningstider:
Tidsbestilling og information:
Mandag til fredag kl. 8.00 – 17.00 (fredag til 16.00)
Åbent for fodersalg:
Mandag til fredag kl. 8.00 – 17.00