Dyreklinik, Dyrlæge
ISO 9001-certifikat - ikon


Lopper hos hund

Hvad er en loppe?
Lopper er små mørkebrune, vingeløse insekter, der lever af at suge blod, fra det værtsdyr de lever på. I Danmark findes der flere arter af lopper, der kan suge blod fra hunde. Den hyppigst forekommende er katte-loppen, der lige så gerne hopper på hunde som på katte (figur 1). Hunde kan også blive bidt af pindsvinelopper og hønselopper. Derimod findes arten hundelopper ikke længere i Danmark. Som hundeejer gør man sig selv og sin hund en tjeneste ved at forstå loppers livscyklus, så de kan bekæmpes så effektivt som muligt.

Figur 1. Voksen loppe.

 

Hvad er værd at vide om loppers livscyklus?
Lopper har en livscyklus, hvor de gennemlever 4 forskellige livsstadier. En loppes liv begynder med et æg, der klækkes til en larve. Larven spinder en såkaldt kokon, hvori den forpupper sig og videreudvikler sig til en voksen loppe. I kokonen kan den voksne loppe, under de rette forhold, overleve i hundens omgivelser i adskillige måneder – i sjældne tilfælde op til et år. Det er derfor vigtigt, at man som dyreejer er vedholdende i sin behandling, og ikke fristes til at stoppe, når lopperne ikke længere ses på hunden (se mere under: Hvordan kan man hjælpe en hund med lopper?). De voksne lopper lever primært på hunden, men vil også kunne findes i stort antal på hundens sovested, i tæpper mm. Man regner med, at de voksne lopper kun udgør ca. 5 % af den samlede mængde lopper i hjemmet, de restrende 95 % udgøres af de øvrige 3 stadier. Det betyder, at den voksne loppe, som du ser kun er ”toppen af isbjerget”.

En hun-loppe lægger op til 50 æg i døgnet, og de glider efter kort tid ud af pelsen, og forekommer herefter primært i hundens kurv og andre faste omgivelser. Larver og kokoner (der er de mest hårdføre) findes typisk i gulvtæpper, polstrede møbler, omkring hundens sovested og i gulvsprækker. Loppens formeringshastighed er høj. En enkelt hunloppe kan i løbet af sin levetid producere over 2000 æg – og i løbet af blot et par måneder kan hun, under de rette betingelser, formere sig til 20.000 voksne lopper og 160.000 forstadier til lopper.

 

Hvordan bliver hunde smittet med lopper?
Lopper smitter nemt – og hunde kan blive smittet enten ved direkte kontakt med en hund eller kat med lopper – eller ved blot at færdes et sted, hvor der tidligere har gået et dyr med lopper. Hunden kan også blive smittet, hvis man tager den med til et sted f.eks. et sommerhus, hvor der tidligere (måske for adskillige måneder siden) har været et dyr med lopper. Der er lopper i Danmark hele året rundt, men der er størst risiko for smitte i sommer- og efterårsmånederne.

 

Symptomer på at din hund har lopper
Det mest almindelige tegn på lopper er kløe. Det er kun meget få hunde, der vil få alle de nedenstående symptomer, ligesom der vil være hunde, der stor set ikke klør sig. Graden af symptomer afhænger af, hvor mange lopper hunden har – og om den er allergisk overfor loppespyt.

  • Hunden klør sig mere end normalt. Hunde med lopper vil især klø sig med bagbenene på siden af brystkassen og halsen -og den vil bide sig ved haleroden og i lysken.
  • Fund af kaffegrumslignende loppeekskrementer eller levende lopper i pelsen.
  • Skæl, småknopper eller rødmen i huden og evt. små røde prikker efter loppebid.
  • Pelstab og fortykkelse eller mørkfarvning af huden.
  • Nogle hundeejere kan selv få små hævelser og kløende udslæt.

 

Hvordan konstaterer man, om en hund har lopper?
Det sikreste tegn på et loppeangreb er selvfølgelig, hvis man kan finde levende lopper eller loppeekskrementer i pelsen. Det er dog langtfra altid, at man kan finde nogen af delene, selvom hunden er angrebet. Den nemmeste måde at undersøge for lopper på er ved at rede pelsen grundigt igennem med en loppe-/tættekam – især er det en god idé, at kigge efter på hundens bagparti omkring haleroden.

Hvis man ikke finder voksne lopper, kan man ofte finde loppeekskrementer, der ligner kaffegrums. Hvis man lægger loppeafføringen over på et stykke fugtigt vat eller køkkenrulle, vil farven skifte fra sort til rød (figur 2), da loppeafføringen indeholder størknet blod. Ikke sjældent oplever man som dyrlæge, at finde lopper hos en hund kort tid efter at ejeren har forsikret én om, at de er helt sikre på, at deres hund ikke har lopper, da de ikke har set den klø sig.

Figur 2. Loppeekskrementer på et stykke papir, som farves rødt af
blodet deri. Ekskrementerne blev fundet ved at børste hunden
med en loppekamt. Foto: Margartha Nannberg.

 

Hvordan kan man hjælpe en hund med lopper?
Som det tidligere er nævnt, kan lopper formere sig meget hurtigt, hvorfor det er vigtigt, at man går i gang med at behandle, så snart man har opdaget problemet. Der findes flere forskellige loppemidler med veldokumenteret effekt. Der findes effektive pipetter, halsbånd og tabletter. Læs mere om valg af type her, eller endnu bedre - kom ind og snak med os og få den løsning, der passer allerbedst til netop din hund. 

Man skal huske at behandle alle hunde og katte i hjemmet samtidig. Man skal også fjerne så mange af lopperne og deres forstadier som muligt fra hjemmet ved støvsugning og rengøring. Hjemmet (og evt. bilen) skal støvsuges hyppigt og grundigt.

Man skal især være opmærksom på hynder i sofaen, revner og sprækker i gulvene og på panelerne. Når man er færdig med at støvsuge, skal man smide støvsugerposen ud med det samme. Hundens tæpper, puder osv. vaskes ved 60 grader. Man kan også opnå en vis effekt ved at lægge ting, der ikke tåler vask i fryseren. Det anbefales at behandle hver 4. uge i ca. 6 måneder.

 

Vigtigt!!! Ikke alle loppemidler kan tåles af hvalpe eller diegivende tæver.
Spørg din dyrlæge eller læs behandlingsvejledningen på pakken grundigt, inden du behandler. Man skal aldrig kombinere flere forskellige loppemidler uden at drøfte det med sin dyrlæge inden. Bliver hunden syg efter spot-on behandling, skal den vaskes med shampoo og dyrlægen kontaktes.

 

Hvad er loppeallergi?
Når loppen bider, sprøjter den spyt ned i det omkringliggende væv. Dette fremkalder en lokalreaktion på samme måde, som et myggestik gør hos mennesker. Det er dette spyt, der fremkalder kløe hos alle hunde, men de hunde, der er allergiske overfor lopper reagerer usædvanlig kraftigt på bidet (figur 3).

Hvis din hund er allergisk overfor lopper, er det en god idé at vælge et af de loppemidler, der dræber de voksne lopper hurtigt. Hvis din hund er allergisk overfor loppespyt, kan det, ud over at behandle mod lopper, også være nødvendigt at behandle den allergiske reaktion. Drøft denne del af behandlingen med din dyrlæge.

Figur 3. Schæfer med loppeallergi. Foto: Lene Boysen.

 

Jeg har behandlet min hund mod lopper, men synes ikke, behandlingen har virket. Hvordan kan det være?
Det kan der være flere forskellige grunde til. Det kan sagtens være, at behandlingen faktisk virker, som den skal, men at du stadig finder lopper, fordi der klækkes lopper fra de pupper, der stadig er i huset. 

Hvis de lopper du finder er sorte, er det nyklækkede lopper, som man kan regne med forsvinder i løbet af kort tid. Er det derimod rødbrune lopper, har behandlingen ikke virket, som den skal. En hyppig grund er, at ejeren er kommet til at give loppemidlet forkert. F.eks. ikke fået det ordentligt ned på huden eller har haft hunden i bad dagen før behandlingen. Det kan evt. være en god idé at drøfte sagen med din dyrlæge eller veterinærsygeplejerske.

 

Skal jeg tage min hund til dyrlægen?
Som regel er det ikke nødvendigt. Hvis din hund er meget plaget, kan den have brug for dyrlægebehandling. Endelig skal du huske, at der er mange sygdomme, der giver samme symptomer som lopper. Få dyrlægen til at se på hunden, hvis du er i tvivl.

 

Hvad kan du selv gøre for at forhindre, at hunden får lopper igen?
Det er en rigtig god idé jævnligt at undersøge sin hund for lopper. Det er en smagssag, om man vil behandle forebyggende eller først i det øjeblik, man opdager lopperne.

Hvis din hund har loppeallergi anbefales det, at du giver en forebyggende behandling.

 

Kan jeg selv blive bidt?
Ja. Lopper bider også mennesker, og man vil ofte kunne se det som en række af små prikker i huden. Lopperne kan dog ikke blive siddende på mennesker ret længe ad gangen, og vil som regel foretrække en hund eller kat, hvis der er en i nærheden. Nogle mennesker er allergiske overfor loppespyt, og kan reagere kraftigt på et bid.

 

Er det rigtigt, der er en sammenhæng mellem bændelorm og lopper hos hund?
Ja. Loppens larver spiser bændelormeæg. Hvis hunden herefter spiser en inficeret loppe, kan den smittes med bændelorm.

 

Kan min hund blive alvorligt syg af at få lopper?
Ja, men det er heldigvis meget sjældent. Små hvalpe, der er massivt angrebet af lopper, kan i sjældne tilfælde miste så meget blod, at de får blodmangel.

Læs mere her:

Dyrlægehuset Kolding
Galgebjergvej 44
6000 Kolding
Tlf: 75 54 17 12
Mail: info@dyrlaegehuset.com
Facebook Facebook ikon

Åbningstider:
Tidsbestilling og information:
Mandag til fredag kl. 8.00 – 17.00 (fredag til 16.00)
Åbent for fodersalg:
Mandag til fredag kl. 8.00 – 17.00