Dyreklinik, Dyrlæge
ISO 9001-certifikat - ikon


Lopper hos kat

Læs om loppemidler her

De nyeste to produkter mod lopper er et spot-on præparat, der virker mod lopper og flåter i 3 måneder pr. behandling, samt en tyggetablet, der virker i 1 måned mod lopper.

Hvad er en loppe?
Lopper er små mørkebrune, vingeløse insekter, der lever af at suge blod, fra det værtsdyr de lever på. I Danmark findes der flere arter af lopper, der kan finde på at suge blod fra katte. Den hyppigst forekommende er katte-loppen (figur 1), der lige så gerne hopper på hunde som på katte. Katte kan også blive bidt af pindsvinelopper og hønselopper. Under alle omstændigheder vil de færreste katte have interesse i at vide, hvilken loppeart det er, der generer dem. Det absolut mest normale er, at katte smittes af andre katte eller af hunde, og man kan som udgangspunkt roligt regne med, at det i langt de fleste tilfælde vil være kattelopper, man finder på sin kat. Det er en fordel at forstå loppers livscyklus, for at kunne bekæmpe dem så effektivt som muligt.


Figur 1. Loppe fundet på huden af hund. Der er tale om en katteloppe, hvilket er den mest almindelige loppe, som springer på hund.

 

Hvad er værd at vide om loppers livscyklus?
Lopper har en livscyklus, hvor de gennemlever 4 forskellige livsstadier. En loppes liv begynder med et æg, der klækkes til en larve. Larven spinder en såkaldt kokon, hvori den forpupper sig og videreudvikler sig til en voksen loppe. I kokonen kan den voksne loppe, under de rette forhold, overleve i kattens omgivelser i adskillige måneder – i sjældne tilfælde op til et år. Lopper har en livscyklus, hvor de gennemlever 4 forskellige livsstadier. 
Det er derfor vigtigt, at man som dyreejer er vedholdende i sin behandling, og ikke fristes til at stoppe, når lopperne ikke længere ses på katten (se mere under Hvordan kan man hjælpe en kat med lopper?). De voksne lopper lever primært på katten, men vil også kunne findes i stort antal på kattens sovested, i tæpper mm. Man regner med, at de voksne lopper kun udgør ca. 5 % af den samlede mængde lopper i hjemmet, de restrende 95 % udgøres af de øvrige 3 stadier. Det betyder, at den voksne loppe, som du ser kun er ”toppen af isbjerget”. En hun-loppe lægger op til 50 æg i døgnet, og de glider efter kort tid ud af pelsen, og forekommer herefter primært i kattens omgivelser. Larver og kokoner (der er de mest hårdføre) findes typisk i gulvtæpper, polstrede møbler, omkring kattens sovesteder og i gulvsprækker. Loppens formeringshastighed er høj. En enkelt hunloppe kan i løbet af sin levetid producere over 2000 æg – og i løbet af blot et par måneder kan hun, under de rette betingelser, formere sig til 20.000 voksne lopper og 160.000 forstadier til lopper.

 

Hvordan bliver katte smittet med lopper?
Lopper smitter nemt – og katte kan blive smittet enten ved direkte kontakt med en hund eller kat med lopper – eller ved blot at færdes et sted, hvor der tidligere har været et dyr med lopper. Som nævnt kan lopperne overleve længe i kokonerne, og ens kat kan derfor blive smittet, hvis man f.eks. flytter til en ny bolig, hvor der tidligere har været hund eller kat med lopper. Der er lopper i Danmark hele året rundt, men der er størst risiko for smitte i sommer- og efterårsmånederne.

 

Symptomer på at din kat har lopper
Det mest almindelige tegn på lopper er kløe. Det er kun meget få katte, der vil få alle de nedenstående symptomer, ligesom katte modsat hunde ofte klør sig i det skjulte, hvorfor man som ejer ikke altid opdager, at katten klør/slikker sig. Graden af symptomer afhænger af, hvor mange lopper katten har – og om den er allergisk overfor loppespyt.

  • Katten klør eller slikker sig mere end normalt
  • Fund af kaffegrumslignende loppeekskrementer eller levende lopper i pelsen
  • Skæl, småknopper og sår
  • Pelstab især omkring lår, flanker og på maven
  • Nedtrykthed eller urolig adfærd
  • Nogle katteejere kan selv få små hævelser og kløende udslæt

 

Hvordan konstaterer man, om en kat har lopper?
Det sikreste tegn på et loppeangreb er selvfølgelig, hvis man kan finde levende lopper eller loppeekskrementer i pelsen. Det er dog langtfra altid, at man kan finde nogen af delene, selvom katten er angrebet. Den letteste måde at undersøge for lopper på er ved at rede pelsen grundigt igennem med en loppe-/tættekam. Især er det en god idé at kigge efter på kattens hoved og hals. Hvis man ikke finder voksne lopper, kan man ofte finde loppeekskrementer, der ligner kaffegrums. Hvis man lægger loppeafføringen over på et stykke fugtigt vat eller køkkenrulle, vil farven skifte fra sort til rød (figur 2), da loppeafføringen indeholder størknet blod. Ikke sjældent oplever man som dyrlæge, at finde lopper hos et dyr kort tid efter, at ejeren har forsikret én om, at de er helt sikre på, at deres kæledyr ikke har lopper, da de ikke har set den klø sig.

Figur 2. Loppeekskrementer på et stykke papir, som farves rødt af  blodet deri. Ekskrementerne blev fundet ved at rede ned over ryggen med en loppekam. Foto: Margartha Nannberg.

 

Hvordan kan man hjælpe en kat med lopper?
Som det tidligere nævnt, kan lopper formere sig meget hurtigt, hvorfor det er vigtigt, at man går i gang med at behandle, så snart man har opdaget problemet. Der findes flere forskellige loppemidler med veldokumenteret effekt. Der findes effektive pipetter, halsbånd og tabletter. Læs mere om valg af type her, eller endnu bedre - kom ind og snak med os og få den løsning, der passer allerbedst til netop din kat. 

Man skal også fjerne så mange af lopperne og deres forstadier fra hjemmet som muligt ved støvsugning og rengøring. Hjemmet støvsuges hyppigt og grundigt. Man skal især være opmærksom på hynder i sofaen, revner og sprækker i gulvene, og på panelerne, hvor pupperne opholder sig. Når man er færdig med at støvsuge, skal man smide støvsugerposen ud med det samme.  Kattens tæpper, puder osv. vaskes ved 60 grader. Husk også at gøre kattens transportkasse ren. Man kan også opnå en vis effekt af at lægge ting, der ikke tåler vask i fryseren, men mange af pupperne vil overleve en tur i fryseren. Det anbefales at gentage behandlingen hver 4. uge i ca. 6 måneder.

Vigtigt!!! Ikke alle loppemidler kan tåles af killinger eller diegivende katte. Spørg din dyrlæge eller læs behandlingsvejledningen på pakken grundigt, inden du behandler. Man skal aldrig kombinere flere forskellige loppemidler uden at drøfte det med sin dyrlæge inden. Bliver din kat syg efter behandlingen, skal du kontakte dyrlægen med det samme.

 

Hvad er loppeallergi?
Når loppen stikker, sprøjter den spyt ned i det omkringliggende væv. Dette fremkalder en lokalreaktion på samme måde, som et myggestik gør hos mennesker. Det er dette spyt, der fremkalder kløe hos alle katte, men de katte der er allergiske overfor lopper reagere usædvanlig kraftigt på stikket. Hvis din kat er allergisk overfor lopper, er det en god idé at vælge et af de loppemidler, der dræber de voksne lopper, så din kat ikke skal udsættes for at blive stukket, inden loppen dræbes. Hvis din kat er allergisk overfor loppespyt, kan det, ud over at behandle mod lopper, også være nødvendigt at behandle den allergiske reaktion. Drøft denne del af behandlingen med din dyrlæge.

Jeg har behandlet min kat mod lopper, men synes ikke behandlingen har virket. Hvordan kan det være?
Det kan der være flere forskellige grunde til. Det kan sagtens være, at behandlingen faktisk virker, som den skal, men at du stadig finder lopper, fordi der klækkes lopper fra de pupper, der stadig er i huset.  Hvis de lopper du finder er sorte, er det nyklækkede lopper, som du må regne med forsvinder i løbet af kort tid. Er det derimod rødbrune lopper, har behandlingen ikke virket, som den skal. En hyppig grund er, at ejeren er kommet til at give loppemidlet forkert. F.eks. ikke fået det ordentligt ned på huden eller ikke har behandlet alle dyr i husstanden. Det kan evt. være en god idé at drøfte sagen med din dyrlæge eller veterinærsygeplejerske.

 

Skal jeg tage min kat til dyrlægen?
Som regel er det ikke nødvendigt. Men hvis din kat er meget plaget, kan den have brug for dyrlægebehandling. Du kan også få råd og vejledning af dyrlægen, hvis du ikke kan få bugt med lopperne. Endelig skal du huske, at der er mange sygdomme, der giver samme symptomer som lopper. Få dyrlægen til at se på katten, hvis du er i tvivl.

 

Hvad kan du selv gøre for at forhindre, at katten får lopper igen?
Det er en rigtig god idé jævnligt at undersøge din kat for lopper. Det er en smagssag, om man vil behandle forebyggende hver 4-5. uge eller i det øjeblik, man opdager lopperne. Hvis katten går ude, vil det nok være den bedste løsning at give forebyggende behandling kontinuerligt. Det samme gør sig gældende, hvis din kat (eller du selv) har loppeallergi. Det er også en god idé, at behandle den forebyggende, inden den evt. afleveres i en kattepension.

 

Kan jeg selv blive bidt?
Ja, lopper bider også mennesker, og man vil ofte kunne se det som en række af små prikker i huden, da loppen for det meste vil bide flere gange i træk. Lopperne kan dog ikke blive siddende på mennesker ret længe ad gangen, og vil som regel foretrække en hund eller kat, hvis der er en i nærheden. Nogle mennesker er allergiske overfor loppespyt og kan reagere kraftigt på et bid.

 

Er det rigtigt, der er en sammenhæng mellem bændelorm og lopper hos kat?
Ja. Loppens larver spiser bændelormeæg. Hvis katten herefter spiser en inficeret loppe, kan den smittes med bændelorm.

 

Kan min kat blive alvorligt syg af at få lopper?
Ja, men det er heldigvis meget sjældent. Små killinger, der er massivt angrebet af lopper, kan i sjældne tilfælde miste så meget blod, at de får blodmangel. Lopper kan via deres ekskrementer også overføre bakterien Bartonella henselae, der kan give anledning til Kattekradsesyge.

 

Kan min kat have lopper, selvom den kun er indendørs?
Risikoen for, at man selv slæber lopper med hjem til sin kat er lille, men vis du også har hund, kan denne bringe smitte med hjem. Dog kan indendørskatte alligevel sagtens have lopper, og man bør jævnligt undersøge sin kat herfor.

Læs mere her:

Dyrlægehuset Kolding
Galgebjergvej 44
6000 Kolding
Tlf: 75 54 17 12
Mail: info@dyrlaegehuset.com
Facebook Facebook ikon

Åbningstider:
Tidsbestilling og information:
Mandag til fredag kl. 8.00 – 17.00 (fredag til 16.00)
Åbent for fodersalg:
Mandag til fredag kl. 8.00 – 17.00