Dyreklinik, Dyrlæge
ISO 9001-certifikat - ikon


Hudsygdomme

Vejledning til kolleger med henblik på henvisning af patienter med pels- og hudlidelser:

  • Dyrlæge Margaretha Nannberg tager sig af de henviste hudpatienter. Som baggrund for dette ligger en årelang interesse for dermatologi, med deltagelse i kurser og kongresser og udredning af mange dermatologiske patienter. Margaretha er medlem i Dansk Veterinærdermatologisk Netværk ”DVEN” og European Society of Veterinary Dermatology ”Esvd”.
  • Ved indledende kontakt til henvisende dyrlæge aftales undersøgelses – og behandlingsforløbet. Tidspunkt for besøg aftales samt eventuel fremsendelse af journal . Her kan prisoverslag også gives med forbehold for ændring af fremtidige undersøgelser og behandlinger.
  • Indledende undersøgelse med ejer til stede i klinikken på besøgsdagen. Ejer møder med patient fastet fra aftenen før, så mulig behandling kan foretages på besøgsdagen. I konsultationen afdækkes behov for diagnostik og behandling.
  • Anamnese og oplysninger samt kliniske undersøgelse suppleres ofte med yderligere undersøgelser i form af dermoskopi, mikroskopi, fungassay, klinisk kemi, urinundersøgelse og eventuelt blodprøver og biopsi.
  • Prognose gives om muligt, samt information om mulig opfølgning og eventuelle forebyggende tiltag.
  • Inden eventuel terapi indledes kontaktes henvisende dyrlæge, hvis diagnostik og behandlingsforløb efter indledende undersøgelse viser sig at afvige væsentligt fra det i telefonen aftalte.
  • Hjemsendelse af patient. Ejer informeres om forløbet og behandling i hjemmet. I følge aftale med henvisende dyrlæge informeres her også vedrørende forløb for eventuel kontrol og efterbehandling.
  • Information til henvisende dyrlæge sker telefonisk og/eller skriftligt alt afhængigt af individuelle ønsker.

Læs mere her:

Dyrlægehuset Kolding
Galgebjergvej 44
6000 Kolding
Tlf: 75 54 17 12
Mail: info@dyrlaegehuset.com
Facebook Facebook ikon

Åbningstider:
Tidsbestilling og information:
Mandag til fredag kl. 8.00 – 17.00 (fredag til 16.00)
Åbent for fodersalg:
Mandag til fredag kl. 8.00 – 17.00