Professionel og omsorgsfuld behandling af marsvin | Dyrlægehuset Kolding

Marsvin og andre gnavere

Dyrlægehuset Kolding undersøger og behandler marsvin, deguer, rotter, chinchillaer og andre små gnavere. Hos os finder du dyrlæger med særlig uddannelse i disse dyrs sundhed og sygdomme.

Sygdomme hos marsvin

Hos Dyrlægehuset Kolding mener vi, at små dyr også har krav på behandling. Derfor har vi dyrlæger med særlig uddannelse inden for sundhed og sygdomme hos gnavere. Vi tager hånd om dit marsvin eller gnaver med stor professionalisme og ægte omsorg i rolige omgivelser, der tilpasses netop dit kæledyrs behov.

Sygdomme hos marsvin | Dyrlægehuset Kolding

Tandproblemer hos marsvin

Tandproblemer hos marsvin kan udvikles til en alvorlig tilstand. Tænderne fra underkæben kan vokse ind over tungen, mens tænderne i overkæben vokser udad mod kinden. Dyret mister gradvist evnen til at tygge, og til sidst bliver tungen fanget i den “tandbro” af tænderne i underkæben, der mødes på midten. Til sidst bliver det også umuligt for dit marsvin at synke. Hos marsvin ser vi derudover dannelse af tandspidser, der laver læsioner i munden, hvilket er meget smertefuldt. Marsvin kan også få parodontoselignende forandringer, hvor der dannes tandkødslommer, som pakkes med foder.

En grundig mundhuleundersøgelse ofte inklusiv røntgen- eller en CBCT-scanning vil afgøre omfanget af tandproblemer. Ud fra dette kan vi lægge en behandlingsplan.

Tandproblemer hos marsvin | Dyrlægehuset Kolding

Symptomer på tandproblemer

De første tegn på tandfejl er, at dyret indtager foderet langsommere, end det plejer. Senere vil dyret virke sulten, men vil alligevel fravælge de hårde foderemner, såsom foderpiller og gulerødder. Du bør være opmærksom på, om dyret foretrækker blødt foder, såsom som græs, salat og agurk.

Du vil opleve, at dyret savler meget på grund af irritationen i munden. Dette medfører våd pels under hagen og på halsen. Der kan desuden høres en skurrende lyd, når dyret forsøger at æde. Dit marsvin vil til sidst begynde at tabe sig. Bliver dyret ikke behandlet vil det langsomt dø af sult.

Du bør være opmærksom på, at du, som ejer, ikke selv har mulighed for at vurdere kindtændernes tilstand, da det kræver specialudstyr. Behandling af kindtandsproblemer kræver fuld narkose. Jo tidligere vi får dyret til behandling, desto større er chancen for et godt resultat. Marsvins tænder vokser hele livet, hvorfor det ikke er et problem, der kan løses med en enkelt behandling. Ofte skal marsvinet indlægges flere gange om året for at få tænderne behandlet.

Symptomer på tandproblemer hos marsvin | Dyrlægehuset Kolding

Marsvineskab

Hvis dit marsvin klør sig, er det vigtigt at få det undersøgt, da der kan være tale om marsvineskab. Marsvineskab er en dødelig sygdom, hvis den ikke behandles.

I de tidlige stadier af sygdommen ses kun let kløe og pelstab i lyskerne, på undersiden af brystkassen, halsen samt skuldre og ryg. Der kan opstå skældannelse. Sygdommen breder sig sidenhen over hele kroppen, og der kommer ofte store sår. Dyret bliver efterhånden meget påvirket af den stærke kløe, hvorfor det kan blive uroligt og aggressivt eller få krampeanfald, når man rører ved det.

Skabmiderne kan være svære at påvise, hvorfor vi behandler, når de kliniske symptomer tyder på, at der kan være tale skab. I dag findes der heldigvis effektive og sikre behandlingsmetoder mod skab. Har du flere marsvin, skal alle marsvin i hjemmet behandles, også selvom de ingen symptomer har. Et marsvin kan nemlig have skabmider i lang tid uden at klø sig.

Mangel på C-vitamin hos marsvin

Er dit marsvin stiv i bagparten, kan det skyldes mangel på C-vitamin. Marsvin er ude af stand til at danne C-vitamin og er derfor afhængige af at få C-vitamin gennem føden. Let mangel på C-vitamin kan medføre nedsat vækstrate, livskraft og levetid samt blodig diarre og hyppige af infektionstilstande.

Ved mere udtalt C-vitaminmangel udvikles sygdommen skørbug. Unge marsvin stopper totalt i væksten, og der kan ses ledhævelser specielt i haseleddet. Dyret bliver stiv i bagparten, skrutrygget og magert.

Behandling af skørbug er tilførsel af store mængder C-vitamin. I samarbejde med dig lægger vi en foderplan, der skal forebygge yderligere problemer.

C-vitamin mangel hos marsvin | Dyrlægehuset Kolding

Drægtighedssyge

Oplever du, at dit drægtige marsvin ikke spiser, bliver mere stille og måske kold, kan det være tegn på drægtighedssyge. Drægtighedssyge er en alvorlig tilstand hos marsvin og du bør søge dyrlæge.

Der findes ingen mirakelkur mod drægtighedssyge. Det er derfor vigtigt at forebygge sygdommen. Du bør derfor undgå at stresse drægtige hunner. Undlad at skifte foder pludselig, sæt aldrig en fed hun i avl og vent ikke for længe med at sætte en ung hun i avl. Desuden skal du sørge for, at skab og andre sygdomme behandles straks.

Drægtighedssyge hos marsvin | Dyrlægehuset Kolding

Knuder hos marsvin

Hos Dyrlægehuset Kolding ser vi oftest talgknuder, bylder og godartede kræftknuder hos marsvin.

Marsvin får ofte talgknuder (“grødsvulster”). Disse knuder kan ses overalt på marsvinet, men findes oftest på ryggen og føles bløde, når man trykker på dem. Hvis der går hul på en talgknude, kommer der en gulligbrunlig masse ud. Det er vigtigt af få knuden tømt og desinficeret områder bagefter – for at mindske risikoen for infektion.

Irriterer knuden marsvinet, eller går der tit hul på knuden, fjerner vi knuden kirurgisk i fuld narkose. Ved mistanke om mulig kræftknude anbefaler vi, at man opererer snarest muligt. Hos Dyrlægehuset Kolding tager vi hensyn til dit marsvins eller gnavers særlige behov under narkose og operation. Det er vigtigt for os, at sikkerheden er i top, og at du og din gnaver føler jer trygge under hele forløbet.

Talgknuder hos marsvin | Dyrlægehuset Kolding

Forkølelse hos marsvin

Det er normalt, at marsvin hoster og nyser af og til – især hvis de går i støvet hø eller fint savsmuld. Du bør kontakte din dyrlæge, hvis dit marsvin har vandigt eller gulligt flåd fra næsen, samtidig med det nyser. Dette kan være tegn på noget mere alvorligt.

Faktorer som disponerer marsvinet for luftvejsproblemer er temperaturskift, høj fugtighed, træk og tobaksrøg. Hvis marsvinets bur sjældent rengøres, kan ammoniakindholdet i dens miljø også gøre den mere følsom for infektioner. Andre faktorer er pludselige foderskift, for lavt C-vitaminindhold i foderet og for mange marsvin sammen.

Symptomer på lungebetændelse er vejrtrækningsbesvær, rallelyde, nysen med flåd fra næsen og hoste. Marsvinet krummer sig ofte sammen, er nedstemt og har ingen appetit.

Lungebetændelse er en alvorlig sygdom. Ubehandlet lungebetændelse kan i sidste ende tage livet af et marsvin.

Kontakt os i dag

Vi står klar til at tage imod dig og dit dyr, uanset om du er ejer af et marsvin, degu, rotte eller chinchilla.

Kontakt os i dag

Hold dig opdateret

Hold dig opdateret