Sikker bedøvelse af hund i Kolding – et trygt valg | Dyrlægehuset Kolding

Bedøvelse af hund

Dyrlægehuset Kolding tilbyder bedøvelse af din hund med en høj grad af sikkerhed. Vi skaber trygge rammer for dig og din hund før, under og efter bedøvelsen.

Tryg bedøvelse af din hund

I forbindelse med visse undersøgelser, behandlinger samt ved operationer kan det være nødvendigt med bedøvelse af hund (narkose). Hos Dyrlægehuset Kolding sørger vi for at skabe sikre og trygge forhold før, under og efter narkosen

Forberedelse inden bedøvelse af hund

Din hund skal faste fra midnat, aftenen før den skal bedøves. Man fjerner madskålen, inden man går i seng og tager vandskålen væk om morgenen. Hvalpe under fem måneder skal også faste. Her er det blot vigtigt, at de får et måltid lige før midnat. I visse tilfælde aftales det, at der gives et lille måltid senest klokken 06.00 samme morgen. Hunden bør luftes grundigt, inden den afleveres på klinikken. Din hund må meget gerne have sit eget tæppe og/eller legetøj med – det øger trygheden.

Forberedelse inden narkose (hund) | Dyrlægehuset Kolding

Blodprøve inden narkose

Når I ankommer til klinikken, undersøger dyrlægen hunden og lytter på hjerte og lunger for at sikre sig, at der ikke er tegn på hjerte- eller lungesygdom.

Alle hunde, der er fyldt syv år, bør, som en ekstra sikkerhed, have undersøgt en blodprøve og en urinprøve, inden bedøvelse af hund finder sted. Blodprøven er et såkaldt øjebliksbillede, hvor vi undersøger de parametre, der betyder noget i forhold til, om din hund kan tåle at blive bedøvet. Der laves en blodtælling, som blandt andet viser blodprocent, tegn på infektion med mere. Og der undersøges lever- og nyretal, blodsukker og proteiner i blodet.

Den medbragte urinprøve testes for, om din hund er i stand til at koncentrere sin urin, som den bør, det vil sige, om nyrerne fungerer godt. Ønskes urinprøve undersøgt skal denne medbringes på dagen.

Hvis der er parametre, der ikke ligger inden for normalværdierne, kontakter vi dig for at drøfte, hvorvidt bedøvelse af hund skal gennemføres.

Vi anbefaler også blod- og urinprøven til hunde yngre end syv år, da vi til tider oplever, at også de ganske unge hunde kan have helbredsproblemer, som kan opdages via undersøgelser. Sig til ved aflevering, om dette ønskes.

Blodprøve inden narkose (hund) | Dyrlægehuset Kolding

Sådan foregår bedøvelse af hund

Før bedøvelse af hund, bliver der givet en forbedøvelse med beroligende og smertestillende medicin. Forbedøvelsen giver hunden en rolig indsovnings- og opvågningsperiode, og betyder, at der efterfølgende bruges mindre narkosemiddel.

Hunden trækker selv vejret under narkosen. Hjertefunktionen (EKG), vejrtrækning, CO2-indhold og blodets iltmætning kontrolleres under hele narkosen med en elektronisk overvågningsenhed, der er koblet til hunden. Herudover er hunden selvfølgelig under personlig overvågning af uddannet personale under hele forløbet, blandt andet holdes øje med temperaturen, så hunden ikke bliver afkølet under narkosen. Din hund får tilført ilt, væske og varme under hele forløbet.

Sådan foregår narkose (hund) | Dyrlægehuset Kolding

Efter narkosen

Hunden er vågen og kan gå ved hjemsendelsen. Når den kommer hjem i sine egne omgivelser, vil den trænge til ro, varme og en ekstra lur. Du får yderligere information om perioden efter bedøvelse af hund i forbindelse med hjemsendelsen – både mundtligt og skriftligt.

Kontakt os i dag

Bedøvelse af hund? Vi skaber trygge rammer for dig og din hund før, under og efter narkosen.

Kontakt os

Hold dig opdateret

Hold dig opdateret