Vaccination af kat – Brug af Purevax-vaccineserien | Dyrlægehuset Kolding

Bedøvelse af kat

Dyrlægehuset Kolding tilbyder bedøvelse af kat med en høj grad af sikkerhed. Vi skaber trygge rammer for dig og din kat før, under og efter bedøvelsen.

Skal din kat i narkose?

I forbindelse med visse undersøgelser og behandlinger, samt ved operationer, kan det være nødvendigt med bedøvelse af din kat (narkose). Hos Dyrlægehuset Kolding sørger vi for at skabe sikre og trygge forhold før, under og efter narkosen.

Forberedelsen begynder derhjemme

Forberedelse til bedøvelse af kat begynder i hjemmet. Det er vigtigt, at mavesækken er tom, når katten skal bedøves, da visse bedøvelsesmidler kan udløse kvalme. Derfor skal katten faste fra cirka midnat, aftenen før den skal bedøves. Man fjerner madskålen, inden man går i seng. Katte må gerne have adgang til vand hele tiden.

Killinger under fem måneder skal også faste. Her er det blot vigtigt, at de får et måltid lige før midnat. I visse tilfælde aftales det, at der gives et lille måltid senest klokken 06.00 samme morgen. Katten skal holdes inde hele natten, så den ikke spiser ude (og så er de hjemme, når man skal af sted). Husk, at de skal have adgang til kattebakke.

Din kat må gerne have sit eget tæppe og legetøj med – det øger trygheden.

Kattevenlig klinik i Kolding – et trygt valg for din kat | Dyrlægehuset Kolding

Blodprøve inden bedøvelse af kat

Når I ankommer til klinikken, undersøger dyrlægen katten og lytter på hjerte og lunger for at sikre sig, at der ikke er tegn på hjerte- eller lungesygdom.

Alle katte, der er fyldt syv år, bør undersøges med en blodprøve, ud over det almindelige sundhedstjek.
Blodprøven er et såkaldt øjebliksbillede, hvor vi undersøger de parametre, der betyder noget i forhold til, at katten kan tåle at blive bedøvet. Der laves en blodtælling, som blandt andet viser blodprocent, tegn på infektion med mere. Der undersøges ligeledes lever- og nyretal, blodsukker og proteiner i blodet. Hvis der er parametre, der ikke ligger inden for normalværdierne, kontakter vi dig for at drøfte, hvorvidt bedøvelsen af din kat skal gennemføres.

Vi vil også anbefale blodprøven til katte yngre end syv år, da vi af og til oplever, at også de ganske unge katte kan have alvorlige problemer, der således kan opdages via blodprøven. Derudover kan man teste katte for katteleukæmi og katteaids, hvis de er i risikogruppe for at have disse sygdomme. Risikogruppen er katte, der får lov at komme ud og som har kontakt til andre katte gennem slagsmål og/eller parringer. Sig til ved aflevering, om dette ønskes.

Kattevenlig klinik i Kolding – et trygt valg for din kat | Dyrlægehuset Kolding

Individuelt tilrettelagt bedøvelse af kat

Vi tilrettelægger narkosen individuelt efter den enkelte patient og indgrebets art. Ved alle længerevarende indgreb lægges en gummislange (tubus) ned i luftrøret. Slangen kobles på narkoseapparatet, og katten får herfra en blanding af ilt og narkosemiddel (Isoflurane). Der lægges også et venekateter, således din kat blandt andet kan få tilført væske.

Din kat er under elektronisk overvågning. Hjertefunktionen (EKG), vejrtrækning, CO2-indhold, blodtryk og blodets iltmætning kontrolleres under hele narkosen med en overvågningsenhed, der er koblet til katten. Herudover er der selvfølgelig personlig overvågning af patienten under hele forløbet med bedøvelse af kat. Der holdes blandt andet øje med temperaturen, så katten ikke bliver afkølet under narkosen. Kattene ligger på aktiv varme både under og efter narkoseforløbet.

På Dyrlægehuset Kolding har kattene desuden deres egen afdeling, hvor de er indlagt under hele forløbet, så de ikke bliver stressede af at dele rum med hundene.

Læs mere om Cat Friendly Clinic
Dyrlæge Kolding – Omsorgsfuld behandling af kat | Dyrlægehuset Kolding

Frisk ved hjemsendelse

Katten er rimelig frisk ved hjemsendelsen. Når den kommer hjem i sine egne omgivelser, vil den trænge til ro, varme og en ekstra lur. Der går ofte cirka 24 timer, før katten er helt upåvirket af narkosen. Katte, der får lov til at komme ud, skal derfor holdes inde i mindst et døgn. Yderligere instrukser omkring perioden efter bedøvelse af kat gives ved hjemsendelsen, både mundtligt og på skrift, da de varierer alt efter, hvad katten har fået foretaget.

Enhver narkose vil indebære en lille risiko, men med ovenstående procedurer, har vi gjort risikoen minimal.  ISO-certificeringen betyder, at vi skal leve op til strenge kvalitetskrav, hvilket er din sikkerhed for høj kvalitet.

Kontakt os i dag

Bedøvelse af kat? Vi skaber trygge rammer for dig og din kat før, under og efter narkosen.

Kontakt os

Hold dig opdateret

Hold dig opdateret