EU-forordning

Ny EU-forordning om medicin til dyr

Hvad betyder den for dig som ejer af et kæledyr?

Den 28. januar 2022 trådte en ny EU-forordning i kraft.
Helt overordnet har den nye EU-forordning (loven) som formål at ensrette brugen af medicin til dyr i hele EU. Dette for primært at mindske udbredelsen af antibiotikaresistens.
Denne ensretning gælder dog ikke kun antibiotika, men også anden medicin, givet og ordineret af dyrlæger. Og derfor vil forordningen også få betydning for dig som ejer af et kæledyr, og for os dyrlæger i vores mulighed for at behandle og hjælpe syge kæledyr, som vi plejer.
Vi vil i dette nyhedsbrev prøve at give et overblik over konsekvenserne af den nye EU-forordning.

Betydningen for dig og dit kæledyr:

  • Alle recepter udskrevet før 28. januar 2022 er ugyldige, da de ikke lever op til de nye krav om information om dyrets alder, og det aktive stof i den udskrevne medicin. Det betyder, at du skal have en ny recept. For at vi kan udskrive en ny recept, skal vi i henhold til den nye forordning se jeres dyr til en konsultation.
  • Recepter på antibiotika, til behandling af infektioner, er kun gyldige i 5 dage.
  • Alle recepter på medicin, der er fremstillet til brug for mennesker, er nu ugyldige.

 

Har du en ugyldig recept?

Vi vil gerne forsøge at hjælpe alle, der kommer i klemme i denne situation. For at vi administrativt kan håndtere det, beder vi dig om følgende:

  • Du skal kontakte os via mail – skriv RECEPT i emnefelt og tilføj HASTER, hvis det er en recept, du skal bruge indenfor den første uge
  • Vedhæft et foto af recepten – eller skriv tydeligt navn, adresse, dyrets navn, hvilken medicin det drejer sig om
  • Skriv også kontakt telefonnummer

Vi vil forsøge at ekspedere alle henvendelser, med så få gener som muligt. Men der kan være medicin, som vi ikke længere kan udskrive. Og der vil være tilfælde, hvor vi er nødt til at se dyret til en fornyet undersøgelse, for lovligt at kunne udskrive en ny recept. Ovenstående gælder kun recepter, som Dyrlægehuset Kolding har udskrevet og kun frem til udgangen af februar.
Herefter vil vi anse alle henvendelser om recepter, som en standard fornyelse.

 

Vores muligheder for at lave individuelt tilpassede behandlinger indskrænkes væsentligt.

  • Muligheden for at bruge humane medicinske præparater indskrænkes
  • Varigheden af en behandling bestemmes ikke længere af dyrlægen, men af produktets godkendelse. Dette betyder bl.a. at vi ved behov for forlængelse af en behandling SKAL se dyret til en ny undersøgelse

 

Kaninerne rammes særligt hårdt

Jer der ejer en kælekanin bliver hårdere ramt end hunde/katte/marsvin etc. Det skyldes, at kaniner i EU pr. definition er kategoriseret som produktionsdyr på linje med køer og svin. Heste er i samme kategori men kan ”udtages fra konsum” – dette betyder i praksis, at den enkelte hest kan få ”papir på”, at den ikke skal spises. Denne mulighed er der ikke for kaniner. Dette er jo helt malplaceret i Danmark da de allerfleste kaniner har et skønt kanin-liv som højt elskede kælekaniner.
Det betyder hvis du skal kunne give din kanin medicin hjemme, skal du have et ”Medicin-håndterings-kursus”. Vi har pligt til at spørge dig, om du har sådan et kursus, når vi udskriver medicin til din kanin. Dette noteres i journalen. Så du behøver kun at blive spurgt en gang.
– Du vil få udleveret en seddel med information om det pågældendes medicins tilbageholdelsestid. Dvs. hvor lang tid der går fra medicinen er givet, til dyret må spises. Vi ved, at dette vil virke enormt provokerende for mange med kaniner, og det forstår vi godt…

Medicinhåndterings-kursus for kaninejere

Vi er ved at undersøge, om der er mulighed for at lave et ”Medicin-håndterings-kursus” her på klinikken. I så fald skriver vi det ud i et nyhedsbrev.

 

Den nye EU-forordning kan virke som urimelig rigid. Vi kan godt forstå, at dette kan skabe stor bekymring og frustration for jer som dyreejere. Det gør det i hvert fald for os som klinik. Landets dyrlæger arbejder sammen med Den Danske Dyrlægeforening, Fødevarestyrelsen og Lægemiddelstyrelsen på at få lydhørhed overfor de problemer, forordningen lige nu giver os. Men indtil videre er der ikke anden mulighed, end at følge lovgivningen. Vi håber på din forståelse som dyreejer.

Vi vil gøre alt hvad vi kan, så I fortsat kan få den bedste og sikreste behandling af jeres kæledyr

Med venlig hilsen
Dyrlægerne på Dyrlægehuset Kolding
Lizette, Margaretha, Mette, Louise og Camilla

Kontakt Dyrlægehuset Kolding i dag

Vi står altid klar til at tage hjertevarmt imod dig og dit kæledyr i trygge og rolige omgivelser på vores dyreklinik.

Kontakt os

Hold dig opdateret

Hold dig opdateret